เปิดปี 2564 บริษัทประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และเงินสด จำนวน 1,000,000 บาท ( 3 ม.ค 64 )

บริษัทประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณประเสริฐ วัฒนพงศ์กิตติ ประธานกรรมการบริหาร

ได้บริจาคเครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และเงินสด จำนวน 1,000,000 บาท

ให้แก่ชมรมชาวจังหวัดสงขลา-กทม เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ เนื่องด้วยวิกฤตโควิด ทางบริษัทขอให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตโควิดนี้ไปได้ด้วยดี เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ
Top