กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2563

กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ 2563 

ทางบริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่พนักงาน

ในตรีม Merry Christmas ขึ้นในวันที่้ 14 ธันวาคม 2562


บทความที่่เกี่ยวข้อง