มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

"ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้"

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก
ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรคุณภาพ มีความต้องการเพิ่มบุคลากรร่วมงาน
มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ บัญชี
บริษัท : บริษัท ประภัสสร พร็อเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ปฎิบัติงาน : อ.เมือง
จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
คุณสมบัติ :


ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท : ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้
สถานที่ปฎิบัติงาน : บางโฉลง
จำนวนอัตรา : 1
คุณสมบัติ :