บริษัทประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับทางโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นจำนวน 1,000,000 บาท ( 7 มี.ค 64 )

🎊 มีนานี้ ทางบริษัทประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 🎊
ได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ (เครื่องเอ็กซเรย์)
ให้กับทางโรงพยาบาลสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นจำนวน 1,000,000 บาท
โดยคุณประเสริฐ วัฒนพงศ์กิตติ ประธานกรรมการบริหาร
💖 เพราะเราไม่ได้สร้างบ้าน แต่เราสรรค์สร้างสังคมให้น่าอยู่ 💖
Top