ร่วมงานกับเรา

ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรคุณภาพ มีความต้องการเพิ่มบุคลากรร่วมงาน มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเรา ดังนี้

ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ บัญชี
บริษัท :
บริษัท ประภัสสร พร็อเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ปฎิบัติงาน :
อ.เมือง
จำนวนอัตรา :
1 อัตรา
คุณสมบัติ :
ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่การเงิน
บริษัท :
บริษัท ประภัสสร พร็อเพอร์ตี้ จำกัด
สถานที่ปฎิบัติงาน :
บางโฉลง
จำนวนอัตรา :
1 อัตรา
คุณสมบัติ :
Top