ข้อมูลบริษัท

"ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้"

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0115549003707 เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2549 ประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริมทรัพย์ และเรายังเป็นผู้นำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาคตะวันออก ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีคุณภาพ

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนจะ ขยายงาน ซึ่งมีโครงการก่อสร้างมากกว่า 7,000 ยูนิต และแผนงานที่

บริษัทวางไว้อีก 10 ปี ข้างหน้าและในองค์กรของเรายังมีบุคคลากร ที่มีคุณภาพอันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับเรา

ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ มีความตั้งมั่นดำเนินการอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา องค์กรของบริษัทฯไปยังทิศทางที่ดีขึ้นไป เพื่อให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเรามีรากฐาน ที่มั่นคงในตลาด สามารถแข่งขันได้กับคู่ต่อสู้อย่างมั่นใจ

วิสัยทัศน์

ประภัสสรคือผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1 ใน 10 ด้วยแนวคิดองค์กรแห่งความสุขพร้อมกับความมุ่งมั่นพัฒนา ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ คืนกำไรสู่สังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิดโครงการ

  • โครงการที่ให้คุณได้รู้สึกว่าอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพเติมเต็มความสุขให้ทุกการใช้ชีวิต
  • ต้อนรับก้าวแรกของการมีบ้านของคุณ ด้วยส่วนกลางร่มรื่น สร้างความรู้สึกเป็นส่วนตัว ไม่หนาแน่นแออัด
  • สภาพแวดล้อมภายในโครงการน่าอยู่ ท่ามกลางสังคมคุณภาพที่พร้อมรองรับการใช้ชีวิตที่ดีกว่า

ค่านิยมองค์กร PP TEAM

PERSONAL

บุคลากรคุณภาพ
มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน

PROACTIVE

ทำงานเลิงรุก ปฎิบัติงานด้วย
จรรยาบรรณและความถูกต้อง

TRUST

สรรสร้างความเชื่อมั่นและดีงาม

EMBRACE

ด้วยสินค้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ

ACCOUNTIABILITY

ด้วยสำนึกรับผิดชอบซื้อสัตย์
ต่อลูกค้าและองค์กร

MANAGEMENT

โดยการร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่น
สู่เป้าหมายเดียวกัน