BRE-TU ศึกษาดูงาน @ประภัสสรแกรนด์วิลล์ 24-25

 ภาพบรรยากาศนักศึกษาป.ตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (BRE)
.
ศึกษาดูงาน ณ โครงการ ประภัสสร แกรนด์วิลล์ 24,25 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
.
โดย คุณประภัสสร วัฒนพงศ์กิตติ ผู้บริหาร บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และทีมงานให้การต้อนรับและบรรยายโครงการฯ
.
บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆในครั้งนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะได้รับความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในสายอาชีพต่อไปนะคะ
Top