RE-CU JUNIOR #22 ศึกษาดูงาน @ประภัสสรแกรนด์วิลล์ 24-25

ภาพบรรยายกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ร่วมต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตร กลยุทธ์การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำหรับคนรุ่นใหม่ รุ่นที่ 22 (RE-CU JUNIOR #22) จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ที่ได้เดินทางมายังโครงการประภัสสรแกรนด์วิลล์ 24-25 เพื่อเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์
โดยทางบริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นำโดยคุณ ประเสริฐ วัฒนพงศ์กิตติ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมงาน ได้รับเกียรติในการพาคณะเยี่ยมชมโครงการและบ้านตัวอย่าง พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงด้านอสังหาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง
ทางบริษัทขอขอบคุณสำหรับโอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ในวันนี้จะจุดประกายความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตสำหรับน้องๆคนรุ่นใหม่ที่สนใจในอสังหาริมทรัพย์ แล้วมาร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันนะคะ
Top